دسته بندی بر اساس روش طراحی

روش طراحی

From Follows…

مدل روش

1) روش طراحی تجربی_ تکاملی

Craft Evolution

*مبتنی بر آزمون و خطا در روند اصلاحی از گذشته/ مبتنی بر پیشه وری

2) روش طراحی عملگرا

Pragmatic

*مبتنی بر کتاب های راهنما و انتخاب گزینه های موجود

3) روش طراحی گونه شناسی/ عرفی

روش طراحی با قواعد ثابت

Typological/Iconic

Canonic

*مبتنی بر تقلید از نمونه ها و گونه های قبلی با استفاده از تغییر در ساختار یا اجرا

*مبتنی بر یکسری قواعد تدوین شده از اصول،هندسه،تناسب،پیمون

4)روش طراحی عملکر گرا

روش طراحی ترکیب بندی

Functional

Compositional

* مبتنی بر سازماندهی عملکرد  یا فضای عملکردی

* مبتنی بر سازماندهی واحدهای سطح و حجم

5) روش طراحی فن آورانه

Technological

*مبتنی بر محوریت اجزای تکنولوژیک،ساختار،اجرا،جزئیات

6) روش طراحی قیاسی

 روش طراحی استعاره ای

Analogical

Metaphorical

*مبتنی بر قیاس با یک پدیده و استفاده از اجزای آن

*مبتنی بر استعاره از یک پدیده و استفاده از روابط آن

7) روش طراحی بوم گرایانه

 روش طراحی زمین گرایانه

 

 

8) روش طراحی منطقه گرایی

Regionalism

*مبتنی بر استفاده از نشانه های منطقه که در محدوده ی کلی قرار گیری اثر وجود دارد.

* مبتنی بر آزمون و خطا تاریخی و پایداری آن (حسن فتحی در روستای گورنای مصر)

9) روش طراحی منطقه گرایی

انتقادی

Critical

Regionalism

 

*مبتنی بر تغییر برخی از ویژگی هایی که جایگاه خود را از دست داده اند با رویکردی انتقادی

(مار یو بوتا در کلیسای یورن اتوبزن نزدیک کوپنهاگ)

10) روش طراحی زمینه گرایی

Conceptualism

*مبتنی بر نوعی پاسخ گویی به سایت با استفاده از گونه شناسی(همانند زاویه سقف، بازشوها، رنگ مصالح)

(کار دانیل لیبسکیند در موزه یهود)

11) روش طراحی تصادفی

Automatic Design

Happening Design

Random Design

* مبتنی بر استفاده از فرم های تصادفی، توجه به فرایند تولید خود کار همانند سورئالیست ها

(کار برنارد چومی در پارک دولاویلت پاریس)

 

دسته بندی بر اساس روندهای تولید

روندهای تولید

From Follows

Software And

مدل روش

1) همنشینی سطوح

Super Position

Scaling

* فراهم نشینی سطوح یا استفاده از لایه ها، بهره گرفتن از مفهوم دریدایی لایه با انطباق لایه های مختلف تغییر مقیاس و چرخش فرم و شکل حاصل می شود.

(کارهای پیتر آیزنمن و برنارد چومی)

2) تغییر پذیری فرم

Morphing

* تغییر از یک فرم پایه به فرم دیگر (مبتنی بر روند)

* تغییر در ماهیت فرم

برای مثال تخم کرم ابریشم به کرم ابریشم تبدیل می شود و کرم به پروانه

3) خم و تا

 

 

folding

* مبتنی بر خم و تا، مانند تا زدن یک کاغذ، شبیه به تکنیک اوریگامی

(مانند پارک ربستاک در فرانکفورت)

4) فرم پویا

Animated form

* استفاده از الگوهای تغییر در فرم مبتنی بر دیدگاه تامپسون با ثبت و ضبط ویژگی های فرعی، مجموعه ای از اطلاعات خارجی و تبدیل به هندسه برای تولید در پروژه

(مانند پروژه ی پارالوکس استیون هال)

5) منظر داده ها

Data Scape

* رویکردی که در آن مجموعه ای از داده هایی که مورد توجه و انتقاد طراح است مورد نمایش و محور طراحی پروه قرار می گیرد.

(مانند کارهای وینی ماس از گروه موردو)

6) دیاکرام

Diagram

* از بحث های ژیل دلوز در مفهوم دیاگرام، ماشینی انتزاعی و دیاگراماتیک در این روش بسیار استفاده شده است. در این روش ابزار تولید یک ماهیت جدید است و نه یک بازنمایی.

(الهام از دیاگرام پل کلی و رسیدن به مفهوم موبیوس در طراحی خانه موبیوس)

7) طراحی پارامتری

Parametric

Design

 

* مجموعه ای از پارامترهای مستقل و مجموعه ای از معیارها که لزوماً به یک ماهیت منتج نمی شود، ارزیابی می شوند و در نهایت به یک تفسیر هندسی دست می یابند.

( گائودی از ترکیب کیفیات اکسپرسیونیستی بصری و به کار گیری طاق های زنجیره ای در طرح هایش بسیار استفاده می کرد.فرشید موسوی در فرودگاه یوکوهاما از مفهوم ایستگاه به عنوان محل ورود و خروج استفاده کره است)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:39  توسط خانم دکتر احمدی 

آخرین مهلت اعلام موضوع مقاله دوشنبه ۷/۹/۹۰
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:35  توسط خانم دکتر احمدی 

موضوع مقاله خود را انتخاب کنید.

و در قسمت نظرات بگذارید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:42  توسط خانم دکتر احمدی  | 

 حذفيات :

۱-کتاب آفرینش نظریه معماری

فصل ۲ مطالعه گردد. 

۲-معماری و اندیشه نقادانه

فصل ۲و۳و۴ مطالعه گردد. 

۳-معماری جهان

از صفحه ۱۱۷ به بعد مطالعه گردد.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:31  توسط خانم دکتر احمدی 

۱-کتاب آفرینش نظریه معماری

تأليف:جان لنگ، علیرضا عینی فر (مترجم)

نشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ (31 مرداد، 1386)

۲-کتاب طراحان چگونه می اندیشند

تأليف:برایان لاوسون

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

ترجمه دکتر حمید ندیمی  

۳-معماری و اندیشه نقادانه

وین اتو، امینه انجم شعاع (مترجم)

انتشارات : فرهنگستان هنر (08 اردیبهشت، 1389)

۴-معماری جهان

تأليف:دکتر مهدیه احمدی

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:16  توسط خانم دکتر احمدی 

مهر

 

 

 

 آبان

۳

۱۷

 

آذز

۱

۲۲

۲۹

 دی

 

 

کلاس راس ساعت ۱۵.۱۵در آمفی تئاتر دانشگاه طبقه +۴ برگزار می شود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:8  توسط خانم دکتر احمدی